การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูล

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูล

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ข้อมูลขนาดใหญ่หมายถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจำนวนมากที่ท่วมท้นธุรกิจในแต่ละวัน การใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งอาจเป็นจุดสำคัญในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดบทความนี้เราจะเจาะลึกโลกของข้อมูลขนาดใหญ่และสำรวจความสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ นอกจากนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจโดยให้ความสำคัญกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่มีสำหรับธุรกิจทุกขนาด การทำความเข้าใจข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในการประมวลผลโดยใช้แอปพลิเคชันการประมวลผลข้อมูลแบบดั้งเดิม ชุดข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งข้อมูลมากมายรวมถึงโซเชียลมีเดียธุรกรรมทางธุรกิจเซ็นเซอร์และแหล่งข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ ความเกี่ยวข้องของข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่การดูแลสุขภาพและการเงินไปจนถึงการผลิตและการค้าปลีก ตัวอย่างเช่นในภาคการดูแลสุขภาพสามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์บันทึกผู้ป่วยซึ่งอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในการวิจัยทางการแพทย์และแผนการรักษาส่วนบุคคล…